MÀNG PE FOAM

Màng Xốp Hơi

MÀNG PE - MÀNG CHÍT

thông tin liên hệ
Mr. Huang Hui Tao
- 0353375888

Hotline
- 0369.289.830

MÀNG PE FOAM

Màng PE FOAM Dạng Túi
Màng PE FOAM Dạng Túi
Màng PE FOAM Dạng Ống
Màng PE FOAM Dạng Ống
Màng PE FOAM Màu
Màng PE FOAM Màu
Màng PE FOAM Dạng Cuộn
Màng PE FOAM Dạng Cuộn
Màng PE FOAM Dạng Tấm
Màng PE FOAM Dạng Tấm

MÀNG XỐP HƠI

Màng Xốp Hơi
Màng Xốp Hơi
Màng Xốp Hơi
Màng Xốp Hơi
Màng Xốp Hơi
Màng Xốp Hơi
Màng Xốp Hơi
Màng Xốp Hơi
Màng Xốp Hơi
Màng Xốp Hơi
Xốp Hơi
Xốp Hơi
Xốp Hơi
Xốp Hơi
Xốp Hơi
Xốp Hơi
Xốp Hơi
Xốp Hơi
Xốp Hơi
Xốp Hơi
Xốp hơi
Xốp hơi
Xốp hơi
Xốp hơi
Xốp hơi
Xốp hơi
Xốp hơi
Xốp hơi

MÀNG PE - MÀNG CHÍT

Màng PE Lõi Dài
Màng PE Lõi Dài
Màng PE Lõi Dài
Màng PE Lõi Dài
Màng PE Cuộn
Màng PE Cuộn
Màng PE Cuộn
Màng PE Cuộn
Màng PE Quấn Máy
Màng PE Quấn Máy
Màng PE Quấn Máy
Màng PE Quấn Máy
Màng PE Quấn Pallet
Màng PE Quấn Pallet
Màng PE Quấn Tay
Màng PE Quấn Tay
Màng PE Quấn Tay
Màng PE Quấn Tay
Màng PE Quấn Pallet
Màng PE Quấn Pallet

KHAY GIẤY

Khay Giấy
Khay Giấy
Khay Giấy
Khay Giấy
Khay Giấy
Khay Giấy
Khay Giấy
Khay Giấy
Khay Giấy
Khay Giấy

THANH NẸP GÓC

Thanh nẹp góc
Thanh nẹp góc
Thanh nẹp góc
Thanh nẹp góc
Thanh nẹp góc
Thanh nẹp góc
Thanh nẹp góc
Thanh nẹp góc

Máy Móc

Máy Móc
Máy Móc
Máy Móc
Máy Móc
Máy Móc
Máy Móc